Koszty związane ze świadczonymi przez Kancelarię Adwokacką adwokata Przemysława Wojtachy usługami, czy też poradami prawnymi są ustalane indywidualnie z każdym klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od szeregu czynników, takich jak: rodzaj sprawy, zakres jej skomplikowania, czasu trwania współpracy, czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje. Wycena wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest dokonywana podczas wizyty w Kancelarii w Chełmie przy ul. Reformackiej 20/1 W przypadku porady on-line adwokat po zapoznaniu się ze sprawą dokona wyceny świadczonej usługi drogą e-mailową.

 

Kancelaria stosuje następujące sposoby wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, tj. jednorazowe wynagrodzenie za świadczoną usługę prawną

  • wynagrodzenie godzinowe

  • ryczałtowe rozliczenie godzinowe, ustalone w stałej wartości, przy czym po przekroczeniu ustalonego z klientem limitu godzin dochodzą koszty za dodatkowe godziny

  • wynagrodzenie z dodatkową premią w przypadku wygrania sprawy

     

Wynagrodzenie za świadczone usługi przez adwokatów, co do zasady jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Sposób dokonywania rozliczenia za świadczoną pracę jest ustalany indywidualnie z każdym klientem i dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów Kancelarii. Ustalone kwoty wynagrodzenia są kwotami netto dlatego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.