adwokat ChełmKancelaria Adwokacka adwokata Przemysława Wojtachy to kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie:

 

§. prawo spółek handlowych

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

 • przekształcanie, podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego

 • sporządzanie umów i statutów spółek

 • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/ zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych

 • reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego

 • reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym.

 

§. prawo cywilne

 • sporządzanie umów

 • reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych

 • sporządzanie opinii prawnych

 • windykacja należności pieniężnych

 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami.

 

§. prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzenia oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy

 • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy.

 

§. prawo administracyjne i podatkowe

 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej

 • odwołania od decyzji administracyjnych

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • odwołania od decyzji urzędów skarbowych

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego

 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

 


Kancelaria Adwokacka - adwokat Przemysław Wojtacha - Chełm, Lublin